Elektronický nástroj Softender pro veřejné zakázky

Veřejní zadavatelé a uživatelé elektronického nástroje Softender mají možnost přejít na některý z alternativních elektronických nástrojů, které provozuje firma QCM, s.r.o.

Provoz nástroje Softender byl ukončen

Vzhledem k požadavkům, které na elektronické nástroje klade zákon 134/2016 Sb. o Veřejných zakázkách a prováděcí vyhláška 260/2016 Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody bylo rozhodnuto nepokračovat v provozu elektronického nástroje Softender a nabídnout zákazníkům možnost migrace na některý z nástrojů QCM: Všechny nástroje QCM splňují požadavky na elektronickou komunikaci při zadávání veřejných zakázek o všechny ostatní legislativní požadavky zákona a prováděcích vyhlášek. Všechny zmiňované nástroje disponují certifikátem shody s požadavky zákona.

Povinná elektronická komunikace při zadávání veřejných zakázek

Ze zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek plyne, že všichni zadavatelé musí od 18. Října 2018 povinně komunikovat v procesu veřejné zakázky výhradně elektronicky (viz §211, odst. 3). Pro splnění požadavku elektronické komunikace je nejlépe použít některý z certifikovaných elektronických nástrojů:

Vhodne-uverejneni.cz – je elektronický nástroj pro veřejné zakázky, který poskytuje nejen funkcionalitu klasického profilu zadavatele, ale i elektronickou komunikaci v rozsahu požadovaném zákonem 134/2016 Sb. od října 2018. Nástroj vhodne-uverejneni.cz je určen pro menší a střední zadavatele.

E-ZAK – elektronický nástroj EZAK je plně certifikován pro elektronickou komunikaci v souladu s požadavky zákona 134/2016 Sb. Jedná se o individuální řešení, vhodné pro střední a větší zadavatele a lze jej kombinovat se systémem centralizovaného zadávání.

Gemin – elektronické tržiště Gemin je nástupcem koncesovaných elektronických tržišť. Prostřednictvím formulářů a sofistikovaného workflow umožňuje efektivně soutěžit standardizované komodity. Hlavní výhodou tržiště Gemin je velký počet prověřených dodavatelů.

Elektronickým nástrojům firmy QCM důvěřuje více jak 41% zadavatelů v České republice!